investeren in blije medewerkers loont!

11 juni 2020

Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te bedenken dat de kans groot is dat gelukkige medewerkers beter presteren, minder vaak ziek zijn, meer energie hebben en meer betrokken bij hun werk zijn dan minder gelukkige collega’s. Uit onderzoek blijkt dit inderdaad.

Het geluk van de medewerkers werkt bovendien aanstekelijk: blije medewerkers zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer én voor tevreden klanten. Mooie en interessante resultaten voor organisaties, want het loont om te investeren in het plezier/werkgeluk van de medewerkers.

Kan er aangetoond worden welk effect ‘blijheid’ heeft op de productiviteit? 

Uit onderzoek blijkt dat naarmate het geluksgevoel van de medewerker toeneemt, zijn/haar productiviteit ook toeneemt. Gemiddeld blijken de gelukkige medewerkers 10% productiever dan de medewerkers in de vergelijkingsgroep die niet beïnvloed waren om gelukkiger te zijn.

Zijn er factoren waarmee organisaties invloed uit kunnen oefenen op het geluksgevoel van de medewerkers?

In een onderzoek van Integron (bron: Integron Medewerkerbeleving in NL 2020) is er gekeken naar factoren die de medewerkerbeleving kunnen beinvloeden. In dit onderzoek zitten een aantal KPI’s die mogelijk een verband hebben met het werkgeluk van de medewerkers. De resultaten uit de onderzoek laten zien dat we (organisaties in Nederland) nog best wel wat werk te verzetten hebben op dit gebied:

  • Slechts 26% van de medewerkers geeft aan in sterke mate betrokken te zijn bij de organisatie
  • Slechts 21% haalt in sterke mate het beste uit zichzelf
  • Slechts 26% is in sterke mate trots op de organisatie waar zij werkzaam zijn
  • Slechts 13% vindt dat de organisatie er voor zorgt dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Ruimte voor groei

Bovenstaande cijfers laten ruimte over voor groei! Groei die mogelijk vrij hard kan gaan indien een bepaald omslagpunt bereikt wordt. Neem bijvoorbeeld de 26% betrokken medewerkers. Hier tegenover staan 29% niet betrokken medewerkers. De balans slaat op deze manier uit naar de niet betrokken medewerkers (26%-29%= -3%) en die beïnvloeden de 45% neutrale medewerkers.

Indien een organisatie in staat is de balans door te laten slaan naar de betrokken medewerkers beïnvloedt dat de 45% neutrale medewerkers om meer met de betrokken medewerkers mee te gaan.

MET PLEZIER DE PRESTATIES VERBETEREN!

Als organisatie kun je invloed uitoefenen op deze factoren. Als advies- en trainingsbureau begeleiden wij graag organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers en op die manier de prestaties van hun organisatie willen verhogen. Denk aan het verzorgen van communicatie-advies, trainen van leidinggevenden, interimwerkzaamheden en het IGNITE-jaarprogramma voor ambitieuze leidinggevenden.

Auteur: Marc Korse